Statistics


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Search

Calendar

«  October 2020  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

CATEDRA DE TEHNOLOGIE A MEDICAMENTELOR

 

1.      Istoricul.

     Catedra Tehnologia medicamentelor a fost fondată la 18.06.1984 în rezultatul reorganizării catedrei Farmacie în catedra Organizare şi economie farmaceutică şi catedra Tehnologia medicamentelor şi farmacognozie, de la care mai apoi, în noiembrie 1991, a fost separată disciplina farmacognozie şi botanică farmaceutică, iar catedra a fost  numită  Tehnologia medicamentelor. Până în septembrie 1998 catedra era dislocată la etajul II în blocul de studii al facultăţii de farmacie. În luna septembrie 1998, conform Hotărârii  Biroului Senatului universităţii din 19 decembrie 1997  catedra a fost transferată în localul farmaciei universitare. Din anul 1984 şi până în prezent şef de catedră este Domnul Eugen Diug – doctor habilitat în farmacie, profesor universitar.

     Actualmente,  la catedră, activează 7 cadre didactice, 2 laboranţi superiori, un laborant, un preparator.

Colaboratorii catedrei:

1.  Diug Eugen Mihai - şef catedră, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar;

2. Ciobanu Nicolae Terentie - doctor în farmacie, conferenţiar universitar; decan

3.  Guranda Diana Ionşef  studii, doctor în farmacie, conferențiar universitar;

4.  Polişciuc Tamara Petru doctor în farmacie, conferenţiar universitar;

5.   Znagovan Alexandru Simiondoctor în farmacie, conferenţiar universitar;

6. Solonari Rodica  doctor în farmacie, asistent universitar;

7.  Ciobanu Cristina doctor în farmacie, asistent universitar;

8.  Anton Mihail - asistent universitar, doctorand;

9..  Grecu Tatianalaborant superior;

10.  Gavrilovici Ion – laborant superior, farmacist;

11.  Adam Claudia – preparator.

    

   2. Activitatea instructiv-metodică şi didactică.

      

       Misiunea generală a catedrei este crearea bazei teoretice în procesul de acumulare de către studenţi, rezidenţi, doctoranzi a deprinderilor şi îndemânărilor practice de preparare a medicamentelor magistrale şi industriale şi evaluării lor  biofarmaceutice.

     Disciplinele şi cursurile care se predau la catedră fac parte din ansamblul de discipline de profil care contribuie la pregătirea specialiştilor pentru sistemul farmaceutic la specialitatea  FARMACIE.  Studenţii sunt instruiţi la disciplinele: tehnologie farmaceutică extemporală  (anul III) obiectul principal al acestei discipline este studiul proceselor de preparare a formelor farmaceutice magistrale (soluţii, pulberi, unguente, infuzii, decocturi, supozitoare etc.) conform prescripţiilor medicale şi bonurilor de comandă; tehnologie farmaceutică industrială (anul IV) scopul căreia este de a pregăti studenţii în domeniul fabricării medicamentelor în condiţii industriale (soluţii, comprimate, capsule, supozitoare, soluţii injectabile, soluţii extractive din produse vegetale, să efectueze standardizarea lor şi analiza indicilor tehnologici de calitate, să cunoască aparatele şi utilajul industrial utilizat la efectuarea proceselor tehnologice); biofarmacie şi farmacocinetică (anul V) la care se urmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu factorii biofarmaceutici, influenţa lor asupra parametrilor farmacocinetici şi eficienţei terapeutice a medicamentelor, generaţiile de medicamente şi principiile de formulare a lor.

     Colectivul catedrei participă şi la pregătirea postuniversitară a farmaciştilor prin rezidenţiat la specializarea de profil – farmacist (2 ani). În afară de aceasta la catedră permanent se organizează cursuri de perfecţionare a farmaciştilor  cu diferite tematici: „Biofarmacie. Forme farmaceutice moderne” (profesor Eugen Diug), „Dermofarmacie. Tehnologia preparatelor cosmetice” (conferenţiar Tamara Polişciuc), „Aspecte contemporane ale formelor farmaceutice injectabile” (conferenţiar Nicolae Ciobanu”, „Aspecte contemporane ale formelor farmaceutice extemporale” (conferenţiar Diana Guranda), Biotehnologie (conferențiar Alexandru Znagovan).

 

Pe parcursul acestor ani colectivul catedrei a pregătit şi editat un şir de manuale şi monografii:

     Manuale, compendii, lucrări didactice:

1.      Diug Eugen, Trigubenco Ion, Tehnologia medicamentelor în farmacie, Chişinău, ed. Universitas, 1992, 332 p.

2.      Barbăroşie Ion, Diug Eugen, Ciobanu Nicolae, Tehnologia medicamentelor industriale, Chişinău, ed. "Ştiinţa”, 1993, 683 p.

3.      Diug Eugen Mihai, Diug Octavian. Forme farmaceutice încapsulate. Capsule (Capitolul XXXIII). În: Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru Tehnologie farmaceutică, tratat, Editura „Polirom”, Iaşi, 2009, Vol. 3, p. 181-286.

4.      Popovici Iulaiana, Diug Eugen Mihai, Diug Octavian, Şaramet Gabriel.  Forme farmaceutice solide cu particule aglomerate sau agregate şi compactate. Comprimate.  (Capitolul XXXV). În: Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru. Tehnologie farmaceutică, tratat, Editura „Polirom”, Iaşi, 2009, Vol. 3, p. 385-557.

5.      Diug Eugen, Guranda Diana. Biofarmacie şi farmacocinetică. Compendiu, Chişinău, Ed. „Universul”, 2009, 143 p.

6.      Guranda Diana. Tehnologia medicamentelor extemporale. Lucrări practice pentru studenții anului 3 facultatea de farmacie. Chișinău, 2011, 151 p. (varianta electronică). Biblioteca USMF.

7.      Guranda Diana, Vâlcu Silvia. Labour work guide for Biopharmacy and Pharmacokinteics for 5-year students of pharmacy phaculty, Chișinău, 2011, 49 p.

8.      Znagovan Alexandru, Ciobanu Nicolae, BarbăroȘie Ion. Tehnologie farmaceutică industrială. Compendiu, Chișinău, 2013, 365 p. (versiunea electronică) – www.technopharm.ucoz.com

     Monografii, dicţionare:

1.      Барбэрошие И., Богачева Л., Прокопишин В. Гидрофобные защитные средствa, Кишинев, Штиинца, 1974, 98 с.

2.      Diug Eugen, Nistreanu Anatolie, Safta Vladimir, Dicţionar rus-român pentru farmacişti. Chişinău, 1993, 267 p.

3.      Popovici Iu., Lupuleasa D., Hriscu A., Diug E., Safta V. ş.a. Dicţionar farmaceutic, Bucureşti, 1997, 477 p.

4.      Diug Octavian, Diug Eugen.  Specia Chelidonium majus L. – sursă de noi forme farmaceutice, Chişinău, ed. „Digital Hardware” SRL, 2010 – 162 p.  

    

3. Activitatea ştiinţifică.

       Colaboratorii catedrei, specialişti în domeniul  Tehnologiei medicamentelor au efectuat cercetări pe diverse teme ştiinţifice în vederea  elaborării de noi tehnologii a formelor farmaceutice şi studiul lor biofarmaceutic, în diferite centre universitare şi ştiinţifice din Rusia, Ucraina unde au şi susţinut tezele de doctor în ştiinţe farmaceutice.

     În aspect cronologic au fost susţinute următoarele teze:

  1. Trigubenco Ion Mina „Получение и исследование новых лекарственных форм салициламида, парацетамола и фенацетина" – conducător ştiinţific, m.c. A.Ş. din URSS, profesor Tenţova Antonina Ion (or. Moscova). Teza a fost susţinută în anul 1976, la Institutul de medicină „I.M. Secenov” din or. Moscova, fiind doctorand.
  2. Barbăroşie Ion Eremei „Исследованиe в области силиконовых защитных средств для кожного покрова „ – conducător ştiinţific profesor Salo Dumitru Pavel, consultant ştiinţific – doctor în farmacie  Aliuşin Mihail Trofim.   Teza a fost susţinută în anul 1977,  la Institutul de Farmacie din or. Harcov (Ucraina).
  3. Polişciuc (Panina) Tamara Petru „Исследования по применению кoллагена в технологии мазей” – conducător ştiinţific: doctor în farmacie Procopişin Vasile Ilie (or. Chişinău); consultant ştiinţific, profesor Muraviov Ion Alexei  (or. Piatigorsc) . Teza a fost susţinută în anul 1982,  la Institutul de Farmacie din or. Harcov (Ucraina).
  4. Diug Eugen Mihai „Разработка лекарственной формы новокаинамида для терапии больных с низкой активностью N –ацетилтрансферазы” – conducător ştiinţific, doctor  în farmacie Gladkih Serghei Petru (or. Moscova). Teza a fost susţinută în anul 1982  la Institutul de medicină „I.M. Secenov” din or. Moscova.

     Din anul 1985 colectivul catedrei îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică asupra temei generale "Elaborarea tehnologiei formelor medicamentoase solide, semisolide şi cercetarea lor biofarmaceutică” (conducătorul temei, d.h.farm., profesor universitar Eugen Diug). Executori: dr. farm., conferenţiarii: Diana  Guranda, Nicolae Ciobanu,  Alexandru Znagovan, Ion Barbăroşie, Tamara Polişciuc; doctoranzii: Baroud Allaa M.Fathi, Ciobanu Cristina. Solonari Rodica.

     La tema ştiinţifică generală, de către colaboratorii catedrei, doctoranzi şi competitori au fost susţinute cu succes următoarele teze de doctor şi doctor habilitat în farmacie:

1.      Doctor habilitat în farmacie Diug E.M. "Optimizarea compoziţiei, elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a unor forme medicamentoase solide şi semisolide” (consultanţi ştiinţifici: profesor Valeriu Rudic; profesor Victor Ghicvâi) , Chişinău, 1995.

2.      Doctor în farmacie Ciobanu N.T. " Elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a comprimatelor mucoadezive cu fenibut”, Chişinău, 1995 ( conducători ştiinţifici: profesor  Vladimir Spasov (Volgograd), conferenţiar  Eugen Diug)

3.      Doctor în farmacie Znagovan A.S. ” Elaborarea tehnologiei şi cercetarea comprimatelor cu fibre vegetale, tip-ES”, Chişinău, 1997 ( conducător  ştiinţific, profesor Eugen Diug, consultant ştiinţific, profesor Vlada Dumbravă).

4.      Doctor în farmacie Guranda (Babără) Diana " Elaborarea tehnologiei şi cercetarea  biofarmaceutică  a  formelor medicamentoase cu izohidrafural”, Chişinău, 1997 ( conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug, consultant ştiinţific, profesor Viorel Prisacari)

5.      Doctor în farmacie Adib Shanan  (cetăţean al Siriei) "Release of drugs formulated as hard pastes filled into hard gelatin capsules”, Chişinău, 1997 ( conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug ).

6.      Doctor în farmacie Cibotari Silvia (competitor, Institutul Naţional de Farmacie) „Cercetarea celulozei microcristaline obţinute din materia primă locală a Republicii Moldova”, Chişinău, 2001 ( conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug ).

7.      Doctor în farmacie Ramadan al Shdefat (cetăţean al Iordaniei, doctorand catedra Tehnologia medicamentelor) „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a formelor medicamentoase ale Nifedipinei cu cedare prelungită”,Chişinău, 2002 ( conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug ).

8.      Doctor habilitat în farmacie, conferenţiar Valica Vladimir „Studiu privind elaborarea unor produse farmaceutice antiinfecţioase. Tehnologie, analiză şi standardizare” , Chişinău, 2003 (consultant ştiinţific, profesor Eugen Diug).

9.      Doctor în farmacie Crudu Dorin „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea formelor farmaceutice cu produse extractive din alge”, Chişinău, 2005 (conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug; consultant ştiinţific, academician Valeriu Rudic).

     Colaboratorii au editat 23 lucrări metodice şi au publicat 345 lucrări ştiinţifice. Sub conducerea colaboratorilor catedrei au fost executate şi susţinute de către studenţi 161 teze de diplomă. Membrii catedrei deţin 18 brevete de invenţii şi 31 certificate de inovaţie; cu participarea lor au fost elaborate tehnologiile a 79 de produse farmaceutice.

     Catedra, în activitatea sa de instruire şi cercetare colaborează cu un şir de instituţii de cercetare şi universităţi cum sunt: Institutul de Microbiologie al AŞ din RM (m.c. A.Ş. RM, prof. Rudic V.); Institutul Naţional de farmacie (prof. Parii B.); catedrele de Tehnologie farmaceutică de la Universităţile de Medicină şi Farmacie din Bucureşti (prof. Lupuleasa D.); Iaşi (prof. Iuliana Popovici), Cluj-Napoca (prof. Leucuţa S.) , Târgu-Mureş (prof. Adriana Ciurba) (România); catedra Tehnologiea medicamentelor de la Academia farmaceutică din Harcov Ucraina (academician Tihonov A.I.); catedra epidemiologie (prof. Prisăcari V.); catedra farmacologie şi farmacie clinică (prof. Gonciar V.);

  La catedră sub conducerea colaboratorilor, studenții îndeplinesc lucrări de diplomă în domeniul elaborării formelor farmaceutice noi și totodată se lucrează asupra cercetării și perfecționării cazurilor dificile a preparării formelor farmaceutice extemporale după doleanțele lucrătorilor practici.

  Studenții petrec practica didactică și de producere la diferite baze și laboratoare farmaceutice atît în municipiul Chișinău cît și peste hotarele țării ( Polonia, Romania, Bulgaria, Israel).

Practica la Tehnologia farmaceutică extemporală de regulă se petrece în Farmacia universitară și în alte farmacii care au secții de producere din municipiu și din RM. Deprinderile practice a studenților anului V se evaluiază la locurile de lucru în farmacii, unde acetea primesc rețetele de la pacienți, le prepară și le analizează conform DAN.